"wymykać się" - synonimy

...
...

synonimy123.pl

wyraz bliskoznaczny • inne określenie • wyrażenie równoznaczne

Losowy synonim

Synonim

Synonimy mogą być dowolną częścią mowy, która jest kategorią słów pogrupowanych według ich funkcji (i obejmują czasowniki, przymiotniki, przysłówki, rzeczowniki lub przyimki), o ile oba słowa są tą samą częścią mowy. Oznacza to, że oba muszą być rzeczownikami lub oba muszą być czasownikami.

Synonim to słowo mające takie samo lub prawie takie samo znaczenie jak inne słowo w pewnych kontekstach. Synonimia to relacja, która istnieje między słowami o blisko spokrewnionych znaczeniach.