Słownik synonimów

Synonim

Synonim to słowo mające takie samo lub prawie takie samo znaczenie jak inne słowo w pewnych kontekstach. Synonimia to relacja, która istnieje między słowami o blisko spokrewnionych znaczeniach. Słowo to pochodzi z greckiego oznaczającego "to samo imię".

Synonimy mogą być dowolną częścią mowy, która jest kategorią słów pogrupowanych według ich funkcji (i obejmują czasowniki, przymiotniki, przysłówki, rzeczowniki lub przyimki), o ile oba słowa są tą samą częścią mowy. Oznacza to, że oba muszą być rzeczownikami lub oba muszą być czasownikami.

...
...

synonimy123.pl

wyraz bliskoznaczny • inne określenie • wyrażenie równoznaczne

Losowy synonim